Mitjançant aquesta Política de Privadesa, la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (d’ara endavant, “Andorra Recerca i Innovació”) l’informa de les dades personals que recollim a través dels serveis que ofereix el nostre lloc web, de com les tractem, i dels drets que, en relació amb les seves dades personals i els nostres tractaments, li atorga la normativa en matèria de protecció de dades personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

Concretament, la normativa en matèria de protecció de dades personals que ens és aplicable, és la següent:

 1. Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i els seus reglaments d'execució, i
 2. el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d’ara endavant, “l’RGPD”).
La nostra informació en matèria de protecció de dades personals, l’hem estructurat en els següents desplegables, per a facilitar-li l'accés als punts del seu interès, si bé li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privadesa íntegrament:

1. A qui aplica aquesta Política de Privadesa?

Aquesta política de privadesa aplica als visitants del nostre lloc web i a totes les persones les dades personals de les quals puguin aparèixer en el nostre lloc web o en el context dels serveis que aquest ofereix.

2. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directa i conscientment, ens proporciona les seves dades personals, mitjançant els diferents mitjans d’aquest lloc web que ho fan possible. Les úniques excepcions a aquesta norma general, són:

 • Les “cookies” d'aquest lloc web (sobre les quals vostè pot obtenir més informació en la nostra Política de “cookies).

3. Per a què utilitzem les seves dades personals i quina base legal ho fem?

Per atendre les seves consultes o reclamacions

Recollim les dades personals de contacte que vostè ens proporciona pels mitjans de contacte que facilita el nostre lloc web, per atendre les seves consultes o reclamacions en relació amb els projectes, les activitats i altres iniciatives d’Andorra Recerca i Innovació pel que fa a recerca i innovació (d’ara endavant, conjuntament, “les Iniciatives”) o en relació amb el nostre lloc web.

La base legal d'aquest tractament és el consentiment que vostè expressament manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades personals, i el nostre interès legítim en atendre’l.

Per millorar la seva experiència en el nostre lloc web

Utilitzem exclusivament “cookies” que són necessàries per al correcte funcionament del nostre lloc web. Si en algun moment considerem que es podria millorar la seva experiència recollint informació sobre les seves visites al nostre lloc web i la seva interacció amb els nostres continguts, li demanarem el seu consentiment per a fer servir “cookies estadístiques” no necessàries.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem fer ús de les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que això estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, i actuant en tot cas de conformitat amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

4. Qui és el responsable del que fem amb les seves dades personals?

L'únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que aquí es descriuen és Andorra Recerca i Innovació. Si en algun moment desitja comunicar-se amb nosaltres per a contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privadesa, o per a realitzar qualsevol consulta relacionada amb les seves dades personals, o si no desitja que continuem fent ús de les seves dades personals o desitja exercir altres drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal o presencialment, dirigint-se a Andorra Recerca i Innovació, Av Rocafort, 21-23, Edifici Molí, 3r pis, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.
 • Per telèfon, trucant al (+376) 742 630
 • Per correu electrònic, adreçant-se a info@ari.ad
Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu dpd@ari.ad.

Andorra Recerca i Innovació no és responsable de les activitats que portin a terme altres llocs web, fins i tot si s’hi accedeix mitjançant enllaços que hi hagi al nostre lloc web. És per això que li recomanem fermament que llegeixi amb atenció la informació que proporcionen aquests altres llocs (especialment les polítiques de privadesa i de “cookies” de cada lloc web que visiti) abans de d’oferir-los les seves dades personals, i que es comuniqui amb el seu responsable si té qualsevol dubte o pregunta.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Andorra Recerca i Innovació no cedeix les seves dades personals tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti,
 • Tinguem l'obligació legal de fer-ho (per exemple, si estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d'Andorra quan així ens ho sol·liciti),
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que inclou la cessió al Servei de Policia per motius de seguretat o a les autoritats en matèria de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o
 • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d'informació).
Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem dur a terme, complirà amb allò que s'estableixi en totes les normatives en vigor que apliquin a Andorra Recerca i Innovació.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

Andorra Recerca i Innovació conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen, i després, per a complir amb les obligacions legals que ens apliquin en cada moment (incloent-hi l’obligació de poder demostrar que hem atès una sol·licitud de destrucció de totes les seves dades personals).

Quan no tinguem una necessitat legítima per a retenir alguna de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem i, si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Concretament, les dades que recollim de les “cookies” s’esborren al cap de 2 anys i les que recollim per a la resta de finalitats esmentades en aquesta política no s’esborren en tant vostè no ens ho demani.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si Andorra Recerca i innovació ha recollit o no alguna dada personal seva.

A continuació li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Drets associats a la normativa del Principat d'Andorra i de la Unió Europea


On i com pot exercir els seus drets


Per a que vostè pugui exercir els seus drets, Andorra Recerca i Innovació posa a la seva disposició els següents mitjans:

 1. Mitjançant l’enviament, a Andorra Recerca i Innovació, d’una sol·licitud escrita adreçada a aquesta, a la nostra adreça postal indicada a l’apartat 4 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació. Agrairíem que indiques en el sobre “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament a Andorra Recerca i Innovació del corresponent formulari (que trobarà a continuació), a l'adreça de correu electrònic dpd@ari.ad, indicant en l'assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
En tots dos casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que si us plau ens remeti una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat oficial per a poder assegurar-nos de respondre únicament a l'interessat o al seu representant legal, havent d'aportar en aquest darrer cas un document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, l'informem que podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l'APDA.

Formularis per a l'exercici dels seus drets

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels seus drets:


8. Quines responsabilitats té?

En facilitar-nos les seves dades personals, vostè ens garanteix que les dades personals facilitades són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses i inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que de la seva inexactitud poguessin derivar-se, per a Andorra Recerca i Innovació i/o per tercers.

No ens pot facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d'informar a aquests tercers, prèviament a facilitar-nos les seves dades personals, sobre totes les disposicions previstes en aquesta política de privadesa, i es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre els drets que dites terceres tenen sobre les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d'un menor o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s'obliga a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, resta prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones.

9. Com protegim les seves dades personals?

Estem totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que porta a terme Andorra Recerca i Innovació, i hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, així com implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per a evitar, en la mesura del possible (ja que el risc zero no existeix), l'alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les polítiques de privadesa i “cookies” d’aquest lloc web per a assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d'encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atesa la necessitat que cadascun té de tractar dades personals. Restringim l'accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-les per a realitzar algun dels tractaments esmentats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la privacitat i seguretat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

10. Modificacions d'aquesta Política de Privadesa

Actualitzarem aquesta política de privadesa quan sigui necessari per a reflectir-hi eventuals canvis que s’hi produeixin. Si hi ha canvis substancials en aquesta política de privadesa o en la forma en què Andorra Recerca i Innovació pensi utilitzar les seves dades personals, li ho notificarem abans que entrin en vigor, enviant-li una notificació o publicant un avís prominent en aquest lloc web, i vostè tindrà l'opció d'exercitar els seus drets tal com l’hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privadesa per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privadesa, no dubti a comunicar-nos-la enviant un correu electrònic a dpd@ari.ad.

Última actualització: 24 de juliol de 2022
A Andorra Recerca i Innovació creiem en l’ètica en la tecnologia i en l’ús raonable i no abusiu de les dades. Per això, aquest portal web únicament utilitza “cookies” pròpies necessàries per al seu funcionament. No recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni emmagatzema dades per a estadístiques o millores de l’experiència d’usuari. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la nostra que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.